Onderstaand een overzicht van de diensten die wij als Formula Installatie Services B.V. aanbieden:

Chemische en thermische desinfectie van leidingen

Leidingen welke periodiek moeten worden gereinigd voor bijvoorbeeld voedingsindustrie of leidingen waarin een legionella besmetting is geconstateerd kunnen wij desinfecteren met een scala aan producten. Dit kan variëren van een desinfectie met uitloop tot een paar dagen, tot een heftige krachtige variant waarbij alle bacteriën worden gedood in een dag. Indien een chemische desinfectie niet wenselijk is kunnen wij ook een thermische desinfectie uitvoeren. Daar waar uw eigen warmwater voorziening niet toereikend is, hebben wij onze eigen apparatuur waardoor het gewenste effect bereikt wordt.

Technische facilitaire dienstverlening

Oplossen van kleine ongemakken, hierbij moet u denken aan vervangen lampen, vervangen batterijen, herstellen defecte inventaris onderdelen, kleine verhuizingen, schilderwerkzaamheden, kleine bouwkundige herstelwerkzaamheden, kortom een allround klussendienst.

Legionellabeheer

Preventie voor een legionella veilige installatie d.m.v. risicoanalyse en beheersplan. Uitvoering en beheer van installatietechnische aanpassingen, beheersmaatregelen, periodieke controle en het nemen van watermonsters. Ons uitgeschreven plan kan als basis dienen voor digitaal legionellabeheer. Geen losse blaadjes en ordners meer, geen maandelijkse metingen op papier uitschrijven met een losse tijdwaarneming, maar geregistreerde metingen, waardoor bijvoorbeeld hotspots in een installatie zichtbaar worden.

Nieuwbouw en renovatie van waterleidingen en sanitair

Loodgieterswerkzaamheden zoals het leveren en monteren van sanitair en (koper)leiding behoren tot de mogelijkheden. Hierbij ligt de nadruk op de aanleg van een legionella veilige installatie.

Ontkalken van boilers en heetwatertoestellen

Jaarlijks moet in het kader van legionellabeheer het sediment worden verwijderd uit boilers en heetwatertoestellen. Middels een chemisch product voeren wij deze ontkalking uit. Dit ook ten behoeve van een juiste werking van uw toestel.

Ontstoppen van riolering

Voor het verhelpen van verstoppingen in het riool kan teruggevallen worden op een aantal methodes. Middels een chemische wijze kan de verstopping verholpen worden. Mocht dit niet baten staat er een elektrische ontstoppingsveer ter beschikking of een hogedruk ontstoppingswagen, voorzien van een 200 bar pomp bij 22 liter per minuut, desgewenst met een temperatuur van 90°C.

Sanitaire dieptereiniging

Om een goede werking aan toilet, urinoir en overig sanitair te garanderen zijn er periodieke controles c.q. onderhoud nodig. Tijdens deze controles/onderhoudsronden worden de keramische delen, zoals stortbakken, uitloopleidingen etc. ontdaan van kalkaanslag, urinesteen en slib. Sifons worden leeg en schoon gemaakt. Kranen, urinoirspoelers en toiletbinnenwerken worden op juiste werking gecontroleerd en afgesteld.

Specialistische reinigingswerkzaamheden

Reinigingen waarbij een regulier poetsbedrijf geen directe oplossing heeft, kunnen wij invullen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het reinigen van tentzeilen op een hoogte van 35 meter, tot het strippen en sealen van vloeren.

Chemische gevelreiniging

Is een gevel vervuild door jarenlange roet/rook of ander vuil of besmeurd met graffiti dan kan deze door chemische reiniging worden verwijderd.

Chemische reiniging

Mocht er tijdens een periodieke controle blijken dat er op een condensor of lamellenblok zoals heaterbatterij een sterke vervuiling aanwezig is, welke niet met het normale onderhoud gereinigd kan worden, kunnen deze middels een chemische reiniging volledig worden schoon gemaakt. Hierbij wordt na gelang de vervuiling een chemische reiniger/ontvetter ingespoten en nadien gereinigd. Uiteraard zijn de gebruikte chemische producten milieuvriendelijk. Andere chemische reinigingsactiviteiten behoren uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Grootkeuken dieptereiniging

Conform HACCP norm dient een grootkeuken een jaarlijkse dieptereiniging te krijgen. Dit houd in dat ovens, koelkasten, vrieskasten en andere toestellen worden verwijderd/verplaatst en zowel inwendig als uitwendig worden gereinigd en ontsmet, inclusief condensors van de koelapparatuur. Verder worden snij- en hakblokken middels stoom gereinigd en ontsmet. Alle sanitaire delen worden gereinigd en ontsmet, evenals de eventuele aanwezige ijsmachine(s). Sanitaire delen zoals vloer en wand worden ook gereinigd en ontsmet.

Indien u vragen heeft of iets zoekt wat u niet direct in ons dienstenoverzicht aantreft, neem dan gerust contact met ons op: contact pagina